Wykresl konstrukcje romb, majacy dany jego bok o dlugosci 'a' oraz kat ostry α zawarty miedzy dluzsza przektatna i bokiem. Opisz konstrukcje. (narysujcie w paincie czy gdzies i wrzuccie tu: http://imageshack.us/ i wezcie link 'direct' czy jakos tak i tu wkleicie no i opiszcie) bardzo prosze ! od tego zadania zalezy moja ocena z mamty na semestr! prosze

1

Odpowiedzi

2010-01-09T20:59:05+01:00
Narysuj prostą ( na rys. jest to prosta "m"). Odmierz dowolny odcinek AB - jest to bok rombu. Z punktu A cyrklem zatocz łuk. Z punktu przecięcia łuku z odcinkiem AB odmierz cyrklem dowolny kąt. (na rys. 1,2). Z puntu A poprowadź prostą ( na rys. jest zaznaczone czrną linią). Z puntu 2 odznacz cyrklem kąt równy kątowi 1-2. Otrzymasz kąt 2-3, który jest równy kątowi 1-2. Znów poprowadź linię z wierzchoła A przez punkt 3 ( na rys. czerwona linia. Odmierz długość odcinka AB na tej prostej. Zaznacz punkt D. Masz już 2 boki rombu. Z punktu D zakreśl cyrklem łuk ( rozwartość cyrkla ma być równa odcinkowi AB0. Następnie tą samą rozwartością cyrkla zaznacz drugi łuk z puntu B. Połąć\cz z przecięciem łuków punkt B i punkt D. Zaznacz punkt C. Otrzymujesz romb o danym kącie. Kąt 1-2. spełnia warunki zadania- jest zawarty między bokiem AB i dłuższą przekątną.
Uwaga: przekątne rombu dzielą kąty na połowy. Przekątne rombu przecinają się w połowie pod kątem prostym
Myślę, że jasno wytłumaczone, mimo drobiazgowego gadulstwa. Jak co, to pisać na e-mail. W kontrukcji proszę przeciągnąć poza romb linię na której leży AC.Rys.wysłano na http://imageshack.us
1 5 1