Proszę Przetłumaczyć :):)

A) This issue regulary gets into the news nowadays.Basically, scientists manipulate the DNA structure of plants and animals to produce more food or improve resistance to diseases.But what are the long-term effests? A recent study found that the pollen of genetically modifed(GM) corn can kill the egs of the monarch buttrefly. many people are not happy about these new developments. Some supermarkets and restaurants do not sell GM foods and two baby food makers, Gerber and Heinz have promised not to use it .

Prosze dobrze przetumaczyc nie z translatora:):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:20:58+01:00
A) To regularnie problemu przedostaje się do wiadomości nowadays.Basically naukowcy manipulować struktury DNA roślin i zwierząt produkować więcej żywności i zwiększają odporność na diseases.But co długo effests termin? Ostatnich badań stwierdzono, że pyłek zmodyfikowaliśmy genetycznie (GM) kukurydzy może zabić EGS monarchy buttrefly. wielu ludzi nie są szczęśliwi z tymi nowymi osiągnięciami. Niektóre supermarkety i restauracje nie sprzedają żywności GM oraz dwóch producentów żywności dla niemowląt, Gerber i Heinz nie obiecał jej używać.