Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:13:16+01:00
Torfowisko to bardzo wilgotny obszar, na którym rosną rośliny bagienne i łąkowo-bagienne, tworzące torf. Torfowiska możemy podzielić na wysokie, przejściowe i niskie. Torfowiska wysokie to takie obszary, na których ilość opadów atmosferycznych jest bardzo duża. Torfowiska przejściowe powstają w skutek zarastania jezior ubogich w składniki mineralne lub odcięcia dopływu wód gruntowych. Torfowiska niskie powstają w duzych zagłębieniach wiecznie zawodnionych, a także w miejscach zarastanych od brzegów po wnętrze.
Bagno jest obszarem bardzo wysoce wilgotnym, porośniętym roślinami lubiącymi wilgotne warunki. Powstają w zagłębieniach terenu, deltach i dolinach rzecznych, bezodpływowych jeziorach, a także w zatokach morskich. W bagnach powstaje torf wskutek procesów utleniania związków organicznych.
2 3 2
2010-01-09T22:12:04+01:00
Bagna, obszary ziemi znajdujące się pod stałym wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych, często o charakterze zastoiskowym, znajdujące się w strefie zalewowej dolin rzecznych, zagłębieniach terenowych i w miejscach po wyschniętych jeziorach.
Torfowisko, obszar o dużej wilgotności porośnięty przez charakterystyczne zbiorowiska roślinne – bagienne i łąkowo-bagienne, wytwarzające torf. Powstaje w obniżeniach terenu na podłożu nieprzepuszczalnym lub w zarastających zbiornikach wodnych.
Licze na Naj ;]
11 4 11