Określ miejsce, które uległo uszkodzeniu i podaj nazwę schorzenia, jeżeli jednym z jego objawów jest obecność moczu aminokwasów i komórek krwi, które dostają się tam przez uszkodzone błony podczas filtracji.
Miejsce uszkodzenia: ..............................
Nazwa schorzenia: ................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:28:08+01:00
Miejsce uszkodzenia: kłębuszki nerwowe

nazwa schorzenia: białkomocz
6 3 6