Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:09:17+01:00
Adam Mickiewicz we fragmencie "Pana Tadeusza", księgi VIII "Dwa Stawy" opisuje dwa przeciwieństwa. Jeden z nich przedstawiony został jako spokojny, o jasnej toni i piaszczystym brzegu, a drugi z mętną wodą, błotem na dnie. W obu znajdowało się wiele żab, które uaktywniają się dopiero pod wieczór. Ten pierwszy wydał z siebie cichy, uroczysty dźwięk, drugi żałośnie namiętny. Stawy dzieliły pola.
Chór stawów był finałem innych odgłosów natury np. śpiewów ptaków.

Adam Mickiewicz in the fragment "Pan Tadeusz", the VIII books is describing "two Ponds" two opposites. One of them was described as calm, about the bright depths and the sandy edge, and second with cloudy water, with mud on the bottom. In both many frogs which are becoming active only towards the evening were. The one first uttered quiet, ceremonial sound from himself, second woefully passionate. Ponds shared fields. The choir of ponds was an end of other sounds of the nature e.g. of singings of birds.
4 3 4