1.Co to jest epitet?
2.Co to wyrazy bliskoznaczne?
3.Co to zdrobnienia/zagurybnienia?
4.Co oznacza porównanie?
5.Co to podmiot liryczny?
6.Co to wers , strefa , cytat ?
7.Kto to narrator?
8.Co to jest Świat Przedstawiony ?
9.Co to rym i refren ?
10.Co oznacza uosobnienie i ożywienie ?

Proszę o jak najszybciej o odpowiedz do tego zadania :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:48:20+01:00
1)epitet-wyrazy określające jakąś ceche opisywanego przedmiotu,osoby,zjawiska itp. np.ZIELONE oczy,ŁADNE oczy
2)wyrazy bliskoznaczne-są to wyrazy o podobnym lub takim samym znaczeniu,inaczej zawane synonimami np.radośnie,miło,serddcznie
3)zdrobnienie-np.kot-kotek,wyraz pochodzący od słowa podstawowego,określa emocje do opisywanego przedmiotu,osoby,zjawiska
3)zgrubienie-np.pies-psisko,wieś-wiocha,wyraz pochadzący od słowa podstawowego,określa zjawisko o intensywniejszych,większych emocjach niż wyraz podstawowy
4)porównanie-jest to zabieg który ma na celu porównanie coś do czegoś na zasadzie analogi,np.piękny jak wiosenny deszcz
5)podmiot liryczny-osoba mówiąca w wierszu
6)wers-linijka tekstu
6)strefa? chyba strofa-zestaw pewnej ilości wersów
6)cytat-jest to przytoczenie czyichś słów
7)narrator-osoba opowiadająca o wydarzeniach,może być w osobie 1.liczy pojedynczej lub w osobie 3.liczby pojedynczej
8)świat przedstawiony-jest to ogół świata przedstawionego w utworze(czas akcji,miejsce akcji,bohaterowie,wydarzenia)
9)rym-powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazu zajmujących okreslone miejsce w obrębie wierszu
9)refren-jest to powtarzająca się regularnie pewna część wiersza lub melodi i tekstu
10)uosobienie-nadanie cech ludzkich,np.słońce się uśmiechneło
10)ozywienie-nadanie przedmiotom nieżywym cech przedmiotów żywych,np.czajnik szedł ulicą
2 3 2