1.Jaki procent liczby a= pierwiastek z (2½)² - 2² stanowi liczba b=17½ - 16,75?
2. Liczby 23/28 , 41/52 , 4/5 zapisz od najmniejszej do największej.
3. Roziwąż nierównośc -3(x+10)> - 20 i podaj największą liczbę całkowitą spełniającą tę nierówność.
4. W równoległoboku długość jednego z boków wynosi 9cm i stanowi 3/10 całego obwodu. Wyznaczdługość boków równoległoboku.
5. Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach A=(0,0), B=(2,6), C=(4,3).
6. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość podstawy wynosi 12cm, a kąt między ścianą boczną i podstawą α=30stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tej bryły.
7. Grzałka A zagotuje litr wody w 3 minuty, a grzałka B w 6 minut, wjakim czasie zagotują litr wody dwie grzałki razem?

2

Odpowiedzi

2010-01-09T19:10:28+01:00
1.
a=2,5*2,5-2*2=6,25-4=2,25
b=17,5-16,75=0,75

(0.75/2,25)*100%=33 i 1/3%
Odp.33 i 1/3%

2.
23/28= 5980/7280
41/52=5740/7280
4/5=5824/7280

41/52<4/5<23/28

3.
-3(x+10)>-20 /*(-3)
x+10<60
x<50

4.
x-długość drugiego boku
9tj3/10ob
18 tj 6/10ob
2x tj 4/10

2x*6/10=18*4/10
1,2x=7,2 /:1,2
x=6
Odp. Drugi bok ma 6cm

7.
w 2 min A zagotuje 2/3litra a B 1/3litra a wiec na zagotowanie litra wody potrzeba 2 minuty.
2010-01-09T19:17:33+01:00
4,
obw=2a+2b
a=9cm--------->3/10 obwody
b=?
1/10 obw=3cm
2a=2*9cm=18cm
18cm=6/10 obw
1-6/10=4/10
4/10=12cm(3*4)
12cm/2=6cm

odp. bok a ma 9 cm a bok b 6 cm.