Odpowiedzi

2010-01-10T16:12:27+01:00
Wymiar sprawiedliwości oznacza,działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy rozstrzygające w formie procesowej konflikty prawne w celu ochrony zasad praworządności socjalistycznej [definicja podmiotowa].W PRL-u wymiar sprawiedliwości sprawowali:Sąd Najwyższy,sąd wojskowy,sądy rejonowe i szczególne.Według występującej w doktrynie definicji przedmiotowej ,wymiar sprawiedliwości sprawują także organy pozasądowe-komisje arbitrażowe,kolegia do spraw wykroczeń.