Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T22:09:28+01:00
W niepobudzonym neuronie po obu stronach błony komórkowej jony sodu i potasu są rozłożone nierównomiernie, Po jej zewnętrznej stronie występuje duże stężenie jonów sodu i małe potasu, a po wewnętrznej małe stężenie sodu i nieco większe potasu. Bodziec powoduje miejscowe otwarcie kanajów jonowych znajdujących się w błonie komórkowej i napływ jonów sodu do wnętrza komórki, a następnie jonów potasu na zewnątrz. Miejscowa zmiana stężenia jonów po obu stronach błony komórkowej sprawia, że otwierają się kolejne kanały jonowe. W ten sposób fala pobudzania, zwana impulsem nerwowym, przesuwa się wzdłuż błony aksonu w kierunku jego zakończeń. Impuls docierający do zakończenia aksonu powoduje wydzielanie neuroprzekaźników z pęcherzyków do szczeliny synaptycznej. Łącząc się z kanałami jonowymi w błonie postsynaptycznej, powodują ich otwarcie, a co za tym idzie powodują impuls w kolejnym neuronie.
2 5 2