Odpowiedzi

2010-01-09T18:33:12+01:00
Nie można kopiować więc napisze ci to co ja wiem (odpowiadałam z tego tematu)
strefa międzyzwrotnikowa
leży pomiedzy zwrotnikiem raka a zwrotnikiem koziorożca. jest najcieplejszą strefą na ziemi. panują tam dwie pory roku lato gorące i deszczowe.Stera międzyzwrotnikowa jest też nazywana strefą gorącą. Ponieważ dociera do niej najwięcej światła w ciągu roku dwa razy w roku padają tam światła prostopadle do powierzchni Ziemi
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:42:58+01:00
Wikipedia.pl

1) Strefa międzyzwrotnikowa

Gorąca, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Zenitalne promienie Słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku (za wyjątkiem zwrotników).
Strefa umiarkowana (północna i południowa)

Znajdują się pomiędzy zwrotnikami a kołami podbiegunowymi na obu półkulach. Wysokość górowania Słońca maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej i waha się w różnych porach roku pomiędzy 90 stopni a 0 stopni, długość dnia i nocy zmienia się w zależności od pór roku.
Strefa podbiegunowa (północna i południowa)

Leżą pomiędzy kołami podbiegunowymi a biegunami na obu półkulach, występują tam dni i noce polarne, które trwają od jednej doby na kołach podbiegunowych do 6 miesięcy na biegunach.

Tu ustnie, nie z wiki)

1) Strefa Międzyzwrotnikowa
Jest to strefa bardzo tropikalna. Obejmuje ona obszar od Zwrotnika Raka do Zwrotnika Koziorożca. W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie – z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz. W innych strefach słońce nigdy nie góruje zenicie. Brak opadów i silna insolacja, zwiększająca poprzez silne parowanie deficyt wody w tej strefie (25/350), powodują, że na obszarach lądowych, leżących w tej strefie, występują obszary pustyń i półpustyń. Temperatura powietrza ciągle tam wzrasta, a wigotność powietrza maleje.
2) Strefy umiarkowane
Obejmują one obszary od zwrotników do kół podbiegunowych.
Charakteryzują się wyraźnymi czterema porami roku oraz opadami w ciągu całego roku. Temperatura waha się od 0°C do 25°C. Wyróżnia sie dwa rodzaje klimatu umiarkowanego – morski i kontynentalny.
3) Strefy podbiegunowe ( polarne )
Obejmują one obszary na obu półkulach położone za kołem podbiegunowym. W strefach polarnych występuje zjawisko dni i nocy polarnych. Strefy te otrzymują umiarkowane ilości promieniowania słonecznego w półroczu letnim przy bardzo długim dniu, trwającym przynajmniej raz 24 godziny (dzień polarny). Natomiast w półroczu zimowym ilości promieniowania są bardzo nikłe przy bardzo krótkim dniu (noc polarna). Są zwane zimnymi, leżą między kołami podbiegunowymi a biegunami

Pozdrawiam :***
2 1 2