Pilne! list do przetłumaczenia
Piszę aby dołączyć do dyskusji o surowych karach dla młodych ludzi i dilerów narkotyków którzy popełniają przestępstwa.Ciesze się że zaczęliście tą dyskusję ponieważ to jest ważny problem.

Uważam że źle jest karać młodych ludzi tak jak dorosłych ponieważ nigdy w ten sposób się nie poprawią.Młodzi ludzie potrzebują edukacji i pracy nie więzienia.Kiedy są w więzieniu stają się jeszcze gorsi.

W moim kraju w Polsce kary stają się bardziej surowe np.dla dilerów narkotyków.Zgadzam się ze stanowiskiem surowych kar dla młodocianych przestępców,ale edukacja jest też bardzo ważna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:31:08+01:00
I am writting to join the discussion on severe penalties for young people and drug dealers who commit crimes. I am glad that you start the discussion, because it is an important issue.
I think it is bad to punish young people on an equal footing with adults because in this way they will never improve temselves. Young people need education, not prison. When they are serving the sentence they become worse humans than they were.
In my country penalties are becoming more and more cruel.
I am agree with the position of severe penalties for juvenille offenders, but education is also very important.