Zamień:
a) 12 mm sześciennych = ......... dm sześciennych
b) 25 m sześciennych = .......... m sześciennych
c) 55 dm sześciennych = ........ cm sześciennych
d) 8 dm sześciennych = ......... cm sześciennych
e) 2,5 cm sześciennych = ......... dm sześciennych
f)6 kg/ m sześciennych = ......... kg/ dm sześciennych
g) 56 kg/ m sześciennych = .......... g/ dm sześciennych
h) 45 kg/ m sześciennych = ......... g/ dm sześciennych
i) 52 kg/ m sześciennych = ........ kh/ dm sześciennych

3

Odpowiedzi

2010-01-09T18:44:51+01:00
A) 12 mm³ = ......... dm³
1dm³=10cm*10cm*10cm=100mm*100mm*100mm=1000000mm³
1mm³=0,000001dm³
12mm³=0,000012dm³

b) 25 m³ = .......... cm³
1m³=1000000cm³
25m³=25000000cm³

c) 55 dm³ = ........ cm³
1dm³=1000cm³
55dm³=55000cm³

d) 8 dm³ = ......... cm³
8dm³ = 8000cm³

e) 2,5 cm³ = ......... dm³
1cm³=0,001dm³
2,5 * 0,001dm³=0,0025dm³

f)6 kg/ m³= ......... kg/dm³
1m³=1000dm³
6kg/m³=6kg/1000dm³=0,006kg/dm³

g) 56 kg/ m³ = .......... g/ dm³
1kg = 1000g
1m³=1000dm³
56 kg/m³= 56*1000g/1000dm³=56 g/dm³

h) 45 kg/ m³ = ......... g/ dm³
45 kg/m³ = 45*1000g / 1000dm³= 45 g/dm³

i) 52 kg/ m³ = ........ kg/ dm³
52kg/m³ = 52kg/1000dm³=0,052 kg/dm³
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:51:51+01:00
A) 0,000012 dm 3
b) 25 m 3
c)55000 dm 3
d) 8000 cm 3
e) 0,0025 dm 3
f) 0,006 g/dm 3
g) 56 g/dm 3
h) 45g/dm3
i) 0,052 kh/dm3
1 5 1
2010-01-09T19:04:16+01:00
A) 12 mm sześciennych = 0.000012 dm sześciennych
b) 25 m sześciennych = 25 m sześciennych (?!)
c) 55 dm sześciennych = 55000 cm sześciennych
d) 8 dm sześciennych = 8000 cm sześciennych
e) 2,5 cm sześciennych = 0.0025 dm sześciennych
f) 6 kg/m sześciennych = 0,006 g/dm sześciennych
g) 56 kg/m sześciennych = 56 g/dm sześciennych
h) 45 kg/m sześciennych = 45g/dm sześciennych
i) 52 kg/m sześciennych = 0,052 kh/dm sześciennych
1 5 1