Moim hobby jest pływanie. Od dziecka lubiłem pływać. Chodziłem z rodzicami nad jezioro, jeździłem nad morze. Kiedy było zimno rodzice zabierali mnie na basen. Tam uczyłem się pływać. W szkole byłem najlepszym pływakiem, do tej pory nim jestem. Pływam w każdej wolnej chwili. Pływanie jest dla mnie najważniejsze i kocham to robić. Już od trzeciej klasy podstawowej jeździłem na różne zawody, olimpiady. Zawsze zdobywałem najlepsze miesca i dostawałem wstaniałe nagrody. Moi rodzice są dumni z moich osiągnięć. Często zabieram swoją młodszą siostrę na basen i uczę ją pływać. W przyszłości chciałbym zostać zawodowym pływakiem lub ratownikiem. Mam nadzieję że moje marzenie się spełni ponieważ pływanie to całe moje życie. Dzięki temu że pływam mam swietną kondycję.przetłumaczcie mi to, tylko nie w translatorze,.

2

Odpowiedzi

2012-08-24T21:13:33+02:00

Mein Hobby ist Schwimmen. Seit meiner Kindheit mochte ich schwimmen. Ich ging mit meinen Eltern an den See, wir fuhren auch auf das Meer. Wenn es kalt war, Eltern nahmen mich in den Pool. Dort habe ich gelernt zu schwimmen. In der Schule war ich der beste Schwimmer, und bin ich immer noch. Ich schwimme in meiner Freizeit. Schwimmen ist wichtig für mich, und ich liebe es zu tun. Schon ab dritter Klasse der Grundschule, fuhr ich auf verschiedene Wettbewerbe und Olympiaden. Ich gewann immer  die besten Plätze und bekam super Preise. Meine Eltern sind sehr stolz auf meine Leistungen. Ich nehme oft meine kleine Schwester in den Pool und bringr ihr Schwimmen bei. In der Zukunft möchte ich ein professioneller Schwimmer und Rettungsschwimmer werden. Ich hoffe, dass mein Traum wahr wird, denn Schwimmen ist mein Leben. Dank dessen bin ich fit.

1 5 1
2012-08-24T22:22:54+02:00

Witam,

 

Moim hobby jest pływanie.

Mein Hobby ist Schwimmen.

 

Od dziecka lubiłem pływać.

Seit meiner Kindheit mochte ich schwimmen.

 

Chodziłem z rodzicami nad jezioro, jeździłem nad morze.

Ich ging mit meinen Eltern an den See, fuhr ans Meer.


Kiedy było zimno, rodzice zabierali mnie na basen.

Wenn es kalt war, nahmen meine Eltern mich ins Schwimmbad.

 

Tam uczyłem się pływać.

Dort lernte ich schwimmen.

 

W szkole byłem najlepszym pływakiem, do tej pory nim jestem.

In der Schule war ich der beste Schwimmer, so weit bin ich.

 

Pływam w każdej wolnej chwili.

Ich schwimme in jedem freien Augenblick.

 

Pływanie jest dla mnie najważniejsze i kocham to robić.

Schwimmen ist am wichtigsten für mich und ich liebe es zu tun.

 

Już od trzeciej klasy podstawowej jeździłem na różne zawody, olimpiady.

Schon seit der dritten Klasse der Grundschule fuhr ich zu den verschiedenen Sportveranstaltungen, Olympiaden.

 

Zawsze zdobywałem najlepsze miejsca i dostawałem wspaniałe nagrody.

Ich gewann immer die besten Plätze und erhielt tolle Preise.

 

Moi rodzice są dumni z moich osiągnięć.

Meine Eltern sind stolz auf meine Leistungen.

 

Często zabieram swoją młodszą siostrę na basen i uczę ją pływać.

Ich nehme oft meine kleinere Schwester ins Schwimmbad und unterrichte sie zu schwimmen.

 

W przyszłości chciałbym zostać zawodowym pływakiem lub ratownikiem.

In der Zukunft möchte ich ein professioneller Schwimmer oder Rettungsschwimmer werden.

 

Mam nadzieję, że moje marzenie się spełni, ponieważ pływanie to całe moje życie.

Ich hoffe, dass mein Traum wahr wird, weil Schwimmen mein ganzes Leben ist.

 

Dzięki temu, że pływam, mam swietną kondycję.

Weil ich schwimme, habe ich einen sehr guten Zustand.

======================================================================

bitte sehr :)

1 5 1