Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:51:16+01:00
Przyczyny:
-rywalizacja o Inflanty
-zaangażowanie magnaterii polskiej w dymitriady
-dążenie magnatów polskich do powiększenia swoich majątków na wschodzie
-dążenie Zygmunta III Wazy do objęcia tronu w Moskwie
-dążenie kościoła katolickiego do podporządkowania sobie prawosławia
podporządkowanie się Kozaków Rosji
Skutki:
-rozejm w Andruszkowie-Rosja zatrzymuje ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską, Ukrainę lewobrzeżną i Kijów.
-pokój wieczysty(pokój Grzymutłowskiego) potwirdzający rozejm w Andruszowie
-rozejm w Dywilinie- przy Rzeczypospolitej zostają ziemie smoleńska, czernihowska i siewierska.
-pokój w Polanowie- POlska odzyskuje większość ziem zwróconych Rosji po rozejmie w Dywilinie, Rosja zrzeka się pretensji do Inflant i zobowiązuje się zapłacić ogromne odszkodowanie wojenne, Władysław IV Waza zrzeka się pretensji do tronu moskiewskiego oraz rezygnuje z używania tytułu cara
28 4 28