Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T18:48:13+01:00
Tu masz link do pliku z pytaniami: http://rapidshare.com/files/332776716/Religia_-_Pytania.doc
1 5 1
2010-01-09T18:50:22+01:00
1 Co to jest religia?
2 Jaką religią jest kościół katolicki
3 W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
4 Co to jest Pismo Swiete?
5 Kto jest autorem Pisma Swiętego?
7 Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego?
10 Kto napisał 4 Ewangelie Święte?
12 Co to jest Tradycja?
14 Powiedz skład apostolski
15 Powiedz 6 prawd wiary
18 Kto to jest Pan Bóg?
21 Co to jest Trójca Święta?
23 Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
26 Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem
27 Kto to są aniołowie?
28 Kto to jest człowiek?
29 Co człowiek ma dzięki duszy?
30 Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
33 Przez co ludzie utracili dziecięstwo Boże i szczęście?
35 Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
41 Kim jest Jezus Chrystus?
43 Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Jezusa Chrystusa?
2010-01-09T18:54:44+01:00
1.Co o jest religia?
2.Jaką religią jest religia Katolicka?
3.W czym zawiera się wszystko,co Pan Bóg objawił?
4.Co to jest Pismo święte?
5.Kto jest autorem Pisma świętego?
7.Co jest przewodnią myślą Pisma świętego?
10.Kto napisał 4 Ewangelie święte?
12.Co to jest Tradycja?
14.Powiedz Skład Apostolski:
15.Powiedz 6 prawd wiary (główne prawdy wiary):
18.Kto to jest Pan Bóg?
21.Co to jest Trójca Święta?
23.Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
26.Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
27.Kto to są aniołowie?
28.Kto to jest człowiek?
29.Co człowiek ma dzięki duszy?
30.Na co Pan Bóg stworzył człowieka?
33.Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
35.Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
41.Kim jest Jezus Chrystus?
43.Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?