Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:03:30+01:00
A) podaj skalę podobieństwa koła o środku S do koła o środku O
r<s> / r<o> = 3/2
skala podobieństwa k=3/2

b) ile razy pole koła o środku S jest większe od pole koła o środku O

Pole koła obliczamy ze wzoru:
P = πr²
czyli
P<s>=π(3cm)²=9πcm²
P<o>=π(2cm)²=4πcm²
P<s> : P<o> = 9πcm² :4πcm²= 9/4 = 2¼=2,25

Odp. Pole koła o środku S jest większe 2,25 raza od pola koła o środku O