Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:14:25+01:00
Szanowny Panie Burmistrzu,
prosimy o przedstawienie tychże postulatów radzie miejskiej oraz o rychłą odpowiedź.

1. 20 letni Zakaz na sprzedaż gruntów pod budowę krematorium.
2. Budowa kompleksu sportowego z basenem i stadionem.
3. Przyspieszone wybory na radnych.
4. Zmianę skorumpowanych władz szpitala.
5. Poszerzenie koryta rzeki nad terenami zalewowymi.
6. Lepszą pomoc socjalną dla rodzin wielodzietnych.
7. Naprawę dróg miejskich i polepszenie warunków mieszkalnych.
8. Poszerzyć miejskie tereny zielone.
9.Zakaz imprez o charakterze miejskich zabaw przy udziale alkoholu.
10. Prosimy o niepodpisywanie umów z firmami budowlanymi, które są niekompetentne i mogłyby narazić miasto na niepotrzebne straty finansowe.

Mieszkańcy
2 5 2