Mam 4 zadania Pomóżcie ! ;)

1) Dany jest prostokąt o bokach długości 9cm i 4cm. Oblicz długość boków kwadratu, którego pole jest równe polu prostokąta.

2) Długość prostokąta wynosi 30cm, a szerokość jest o 30% mniejsza. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

3) Długość boków prostokąta wynosi 10cm i 60mm. Oblicz pole tego prostokąta

4) Pole trójkąta wynosi 360cm², a jego podstawa ma długość 4dm. Oblicz długość wysokości tego trójkąta.

Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ :)

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-09T19:12:28+01:00
1) Dany jest prostokąt o bokach długości 9cm i 4cm. Oblicz długość boków kwadratu, którego pole jest równe polu prostokąta.
a, b - długość boków prostokąta
c - długość boku kwadratu
Pp - pole prostokąta
Pk - pole kwadratu
a = 9 cm
b = 4 cm
c = ? cm
Pp = a*b
Pp = 9*4 = 36 cm²
Pp = Pk
Pk= c²
c² = 36
c = √36 = 6 cm
Odp. Długość boku kwadratu wynosi 6 cm.

2) Długość prostokąta wynosi 30cm, a szerokość jest o 30% mniejsza. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.
P - pole prostokąta
O - obwód prostokąta
a - długość prostokąta
b - szerokość prostokąta
a = 30 cm
b = a - 30%*a = a - 0,3a = 0,7a
b = 0,7*30 = 21 cm
P = a*b
P = 30*21 = 630 cm²
O = 2a + 2b
O = 2*30 + 2*21 = 60 + 42 = 102 cm
Odp. Pole prostokąta wynosi 630 cm², a jego obwód 102 cm.

3) Długość boków prostokąta wynosi 10cm i 60mm. Oblicz pole tego prostokąta
a - długość boku prostokąta
b - długość boku prostokąta
a = 10 cm
b = 60 mm = 6 cm
P = a*b
P = 10*6 = 60 cm²
Odp. Pole prostokąta wynosi 60cm².

4) Pole trójkąta wynosi 360cm², a jego podstawa ma długość 4dm. Oblicz długość wysokości tego trójkąta.
P - pole trójkąta
a - długość podstawy prostokąta
h - wysokość trójkąta
a = 4 dm = 40 cm
P = ½*a*h
P = 360 cm²
½*40*h = 360
20*h = 360 /:20
h = 18 cm
Odp. Długość wysokość trójkąta wynosi 18 cm.
2 5 2