Mam krzyżówkę w której nie uzupełniłam kilku haseł.(Liczba w nawiasie odpowiada ilości liter, jakie trzeba wpisać do kratek) Pomoże ktoś?:)
1. This steak is (11). It's rare, and i asked for a well done steak.
2. This steak is (8). I wanted a rare steak, and this is well-done.
3. I don't like to(8), but this soup tastes very salty.
4. I'm sorry the glass is dirty. I'll (6) it for you.
5. The fish is not cooked, the vegitables are brunt, this meal is (9)
6. Dino's was bad, Luna was worse, but this is the (5) restaurant in town.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:37:18+01:00