BARDZO PROSZĘ O ROZWIĄZANIE PARU ZADAŃ
ZAD.1 podaj wzory tlenków,które w reakcji z woda dają następujące kwasy
-H3PO4 ,H2SO4,H2CO3 i napisz równania tych reakcji
zad .2 napisz równania dysociacji kwasów i nazwij jony
a - fosforowego (5)
b-kwasu solnego
c-kwasu siarkowego (6)

BARDZO MI ZALEŻY ABY TE ZADANIA BYŁY DOBRZE ROZWIĄZANE ,BO PANI BĘDZIE JE NAM SPRAWDZAĆ :)

2

Odpowiedzi

2012-10-31T14:27:24+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) 
 P4O10 + 6H2O ---> 4H3PO4
 SO3 + H2O ---> H2SO4 
 CO2 + H2O ---> H2CO3

 2)

 H3PO4 --->3H(+) + PO4(3-) ... kationy wodoru i aniony fosforanowe(V)
 HCl ---> H(+) + Cl(-) ... kationy wodoru i aniony chlorkowe
 H2SO4  ---> 2H(+) + SO4(2-) ... kationy wodoru i aniony siarczanowe(VI)

2012-10-31T14:33:17+01:00

1.

* H₃PO₄ : P₄O₁₀ - tlenek fosforu (V)

P₄O₁₀ + 6 H₂O ⇒ 4 H₃PO₄

 

* H₂SO₄ : SO₃ - tlenek siarki (VI)

SO₃ + H₂O ⇒ H₂SO₄

 

*H₂CO₃ : CO₂ - tlenek węgla (IV)

CO₂ + H₂O ⇒ H₂CO₃


2.
a  H₃PO₄ ⇒ 3 H⁺ + PO₄³⁻

kwas fosforowy (V) ⇒ 3 kationy wodorowe + anion fosforanowy (V)


b. HCl ⇒ H⁺ + Cl⁻

kwas solny ⇒ kation wodorowy + anion chlorkowy


c. H₂SO₄ ⇒ 2 H⁺ + SO₄²⁻

kwas siarkowy (VI) ⇒ 2 kationy wodorowe + anion siarczanowy (VI)