Przetłumacz 2 teksty z angielskiego na polski
1)
yes,in my opinion teenagers should play more sport and do more exercise.They aren't fit enough.They spend a lot of time sitting at school and studying but they never do any physical activity
2)
I don't think that teenagers eat good food.for example , I knew some teenagers who have a chocolate bar and a fizzy drink for breakfast . Then for lunch they eat fast foods like hamburgers and chips . Some teenagers don't eat any fruit

3

Odpowiedzi

2010-01-09T19:12:37+01:00
2.Nie sądzę, że młodzież maja dobry przykład. Wiedziałem, że niektóre nastolatki, które pija czekolady i gazowany napój na śniadanie. Potem na obiad jedzą fast foodów jak hamburgery i frytki. Niektóre nastolatki nie jedzą żadnych owoców
2010-01-09T19:13:42+01:00
1) Tak, moim zdaniem nastolatkowie powinni uprawiać więcej sportu i więcej ćwiczyć. Oni nie są wystarczająco wysportowani, spędzają dużo czasu w szkole i na uczeniu się, ale nigdy nie wykonują jakiejkolwiek aktywności fizycznej.

2) Nie myślę, że nastolatkowie jedzą dobre jedzenie. Na przykład znałem jakichś nastolatków, którzy jedzą czekoladę i napój gazowany na śniadanie. W takim razie na lunch oni zjedzą fast foody, lubią hamburgery i chipsy. Tacy nastolatkowie nie jedzą żadnego owocu.
2010-01-09T19:18:26+01:00
Yes,in my opinion teenagers should play more sport and do more exercise.They aren't fit enough.They spend a lot of time sitting at school and studying but they never do any physical activity

Tak, uważam, że nastolatkowie powinni uprawiać więcej sportów i więcej ćwiczyć. Nie są wystarczająco wysportowani. Spędzają dużo czasu na siedzeniu w szkole oraz na nauce, ale nigdy nie rozwijają się fizycznie.

I don't think that teenagers eat good food.for example , I knew some teenagers who have a chocolate bar and a fizzy drink for breakfast . Then for lunch they eat fast foods like hamburgers and chips . Some teenagers don't eat any fruit

Nie sądzę, że nastolatkowie jedzą dobre jedzenie. Na przykład znałem/am niektórych nastolatków, którzy jedzą tabliczkę czekolady i piją gazowane napoje na śniadanie. Następnie w czasie lunchu jedzą fast foody takie jak hamburgery i frytki. Niektórzy w ogóle nie jedzą owoców.