Zad 1
Do gatunków eurytermicznych zaliczamy organizmy posiadające:
A'.waski zakres tolerancji wzgledem temperatury
B. szeroki zakres tolerancji wzgledem temperatury
C. optimum termiczne w niskich temperaturach
D. dolna granice letalna w zakresie niskich temperatur

zad 2
do gatunkow stenotermicznych zaliczamy miedzy innymi:
A. pume
B. żmije zagzatowata
C. korale madreporowe
D. paproć orlice

zad 3
organizmy majace waski zakres tolerancji wzgledem zasolenia to:
A heliofity
B skiofity
C stenohality
D stenohydryty

zad 4
jesli czynniki srodowiskowe oddzialywuja rownoczesnie ale ich efekt nie jest praosta suma
wplywow jednostkowych czynnikow ekologicznych to takie zjawisko nazywany:
A symbioza
B synergizmem
C kompensacja
D allelopatia

1

Odpowiedzi

2010-01-09T21:42:47+01:00
Zad. 1: B
Zad. 2: C
Zad. 3: C
Zad. 4: D