Odpowiedzi

2009-04-04T18:09:42+02:00
Skoro x=-6 i x'=1, to nasza funkcja kwadratowa ma postac:
f(x) = (x+6)(x-1) = x²-x+6x-6 = x²+5x-6
f(94) = 94²+5•94-6 = 8836+470-6 = 9300
f(-24) = (-24)²+5•(-24)-6 = 576-120-6 = 450

a więc
3•f(94)/f(-24) = 3•9300/450 = 62