Odpowiedzi

2010-01-09T19:36:30+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:41:45+01:00
1. Korzystam z twierdzenia pitagorasa.
a = 24
b = 18
c = ?

a² + b² = c²
24² + 18² = c²
576 + 324 = c²
900 = c² / √
c = 30 cm

2. Aby obliczyć drugą przyprostokątną potrzebną do obliczenia pola, wykorzystuję ponownie twierdzenie pitagorasa

a = 2√10
b= ?
c = 10

a² + b² = c²
(2√10)² + b² = 10²
40 + b² = 100
b² = 60 / √
b = √60 = 2√15 cm

Pole trójkąta = ab/2
P = (2√10 * 2√15)/2
P = 4√150 / 2
P = 2√150 = 10√6 cm²
2010-01-09T19:50:38+01:00
X-przeciwprostokatna

24²+18²=x²
576+324=x²
x²=900
x=30
odp.Przeciwprostokątna wynosi 30.