1. Z 200 cm sześciennych (3) 1- molowego roztworu kwasu solnego odparowano 50g wody. Jakie jest stężenie molowe otrzymanego roztworu?


2. Zmieszano dwa roztwory tej samej substancji : 100 cm sześciennych (3) 2-molowego roztworu i 0,5 dm sześciennego (3) 1-molowego roztworu. Oblicz stężenie.

3. Oblicz stężenie procentowe 1,25 - molowego roztworu NaOH o gęstości 1,02g/cm sześcienny (3).

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T19:55:51+01:00
1.Dane:
Vr=200cm³=0,2dm³
MHCl=35,5+1=36,5
Cmr=1mol/dm³
Cm=n/V ---->n=cm*V=0,2mola
Obliczam ile gramów HCl użyto do sporządzenia roztworu:
36,5 = 1mol
x = 0,2mol
x=7,3g
po odparowaniu wody:
Vr=0,15dm³
n=0,2mol
Cm=0,2*0,15≈1,3mol/dm³

2.Dane:
1 roztwór:
Vr=100cm³=0,1dm³
Cm=2mol/dm³
n=0,2mol
2 roztwór:
Vr=0,5dm³
Cm=1mol/dm³
n=0,5mol
po zmieszaniu:
Vr=0,1+0,5=0,6dm³
n=0,2+0,5=0,7mol
Cm=0,7/0,6≈1,16(6)

3.Dane:
CmNaOH=1,25
MNaOH=40
d=1.02g/cm³
V=d/Cm=0,8dm³=800cm³
1mol --- 40
1,25mol---x
x=50
Cp=ms/mr*100%=50/800*100%=6,25%

Proszę :)


2010-01-09T22:19:22+01:00
1

36,5 = 1mol
x = 0,2mol
x=7,3g

Vr=0,15dm³
n=0,2mol
Cm=0,2*0,15≈1,3mol/dm³

2.

Vr=100cm³=0,1dm³
Cm=2mol/dm³
n=0,2mol

Vr=0,5dm³
Cm=1mol/dm³
n=0,5mol

Vr=0,1+0,5=0,6dm³
n=0,2+0,5=0,7mol
Cm=0,7/0,6≈1,16(6)

3.
1mol --- 40
1,25mol---x
x=50
Cp=ms/mr*100%=50/800*100%=6,25%