Odpowiedzi

2010-01-09T20:08:57+01:00
Stop metali – jest mieszaniną dwóch lub większej ilości metali lub metalu z innymi pierwiastkami niemetalicznymi, doprowadzoną do temperatury powyżej temperatury topnienia, a następnie schłodzoną.

Podział stopów ze względu na zastosowanie :
stop Devardy
stop drukarski
stopy łożyskowe
stopy niskotopliwe
stop Lichtenberga
stop Lipowitza
stop Newtona
stop Rosego
stop Wooda
stopy odlewnicze
stopy czcionkowe
stop lutowniczy


26 4 26
2010-01-09T20:31:06+01:00
Stop metali– mieszanina metali lub metalu z pierwiastkami niemetalicznymi, o właściwościach metalu.
Stopy uzyskuje się przez stopienie składników, a następnie schłodzenie. Stop najczęściej posiada odmienne właściwości od jego elementów składowych, w niektórych przypadkach nawet niewielkie dodatki wpływają znacznie na właściwości stopu.

2 5 2