Odpowiedzi

2012-10-31T14:43:38+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) potasem
 2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H₂
 2CH₃COOH + 2K --->2HCOOK + H₂


b) tlenkiem magnezu
 2HCOOH + MgO ---> (HCOO)₂Mg + H₂O
 2CH₃COOH + MgO ---> (CH₃COO)₂Mg +H₂O


c) tlenkiem glinu (III)
 6HCOOH + Al₂O₃ ---> 2(HCOO)₃Al + 3H₂O
 6CH₃COOH + Al₂O₃ --->2(CH₃COO)₃Al + 3H₂O


d) tlenkiem sodu
 2HCOOH + Na₂O ---> 2HCOONa + H₂O
 2CH₃COOH + Na₂O ---> 2CH₃COONa + H₂O


e) wodorotlenkiem litu
 HCOOH + LiOH ---> HCOOLi + H₂O
 CH₃COOH + LiOH ---> CH₃COOLi + H₂O


f) wodorotlenkiem wapnia
 2HCOOH + Ca(OH)₂ ---> (HCOO)₂Ca + 2H₂O
 2CH₃COOH + Ca(OH)₂ ---> (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O

2012-10-31T14:48:14+01:00

Dla HCOOH (kwas mrówkowy) :

a) 2 HCOOH + 2 K ⇒ 2 HCOOK + H₂

b) 2 HCOOH + MgO ⇒ (HCOO)₂Mg + H₂O

c) 6 HCOOH + Al₂O₃ ⇒ 2 (HCOO)₃Al + 3 H₂O

d) 2 HCOOH + Na₂O ⇒ 2 HCOONa + H₂O

e) HCOOH + LiOH ⇒  HCOOLi + H₂O

f) 2 HCOOH + Ca(OH)₂ ⇒ (HCOO)₂Ca + 2 H₂O

 

Dla CH₃COOH (kwas octowy) :

a) 2 CH₃COOH + 2 K ⇒ 2 CH₃COOK + H₂

b) 2 CH₃COOH + MgO ⇒ (CH₃COO)₂Mg + H₂O

c) 6 CH₃COOH + Al₂O₃ ⇒ 2 (CH₃COO)₃Al + 3 H₂O

d) 2 CH₃COOH + Na₂O ⇒ 2 CH₃COONa + H₂O

e) CH₃COOH + LiOH ⇒  CH₃COOLi + H₂O

f) 2 CH₃COOH + Ca(OH)₂ ⇒ (CH₃COO)₂Ca + 2 H₂O