Dwaj chłopcy rozpoczęli jednocześnie bieg z domu do szkoły. Jeden przebiegał 25 metrów w ciągu 4 sekund, a drugi 30 metrów w ciągu 5 sekund. Jeden z nich miał czas przebiegu o 2 sekundy krótszy od drugiego. Obliczyć odległość z domu do szkoły.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • elap
  • Rozwiązujący
2010-01-09T20:02:08+01:00
S=v*t
s taka sama dla obu

v₁= 25m÷4s = 6,25 m/s
v₂= 30m÷5s= 6m/s
t₁= t₂-2
s taka sama dla obu
v₁×t₁ =v₂ ×t₂
v₁ × (t₂ -2)=v₂ ×t₂
v₁t₂ -2v₁= v₂t₂
v₁t₂ - v₂t₂ = 2 v₁ tak jak w równaniu
t₂ (v₁-v₂) = 2v₁ dzielisz przez ( )
t₂ = 2v₁÷ (v₁-v₂)
podstaw liczby
t₂= 12,5 m/s÷ 0,25 s =50s

s= v₂t₂
s= 6m/s * 50s = 300m
1 5 1