Odpowiedzi

2010-01-09T22:18:02+01:00
*Prawa ekonomiczne i socjalne:
-prawo do pracy
-prawo do własności i swobodnego nią dysponowania
-prawo do strajku
-prawo do zasiłku dla bezrobotnych
-prawo do wypoczynku
-prawo do nauki
-prawo do równej płacy za równą pracę
-prawo do renty inwalidzkiej

*Prawa i wolności osobiste oraz polityczne:
- prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej
- prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji
-prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania
-prawo do sprawiedliwego sądu.
-Wolność zrzeszania się ,zgromadzeń i wieców
-prawo wyborcze
-Wolność sumienia i wyznania
Mam nadzieje że pomogłam ;D
2010-01-09T22:59:28+01:00
Zgodnie z art,144 kodeksu cywilnego w okreslonym przez ustawy i zasady wapolzycia spolecznego wlasciciel moze z wylaczenieminnych osob, korzystac z rzeczy zgodnie ze spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczegolnosci moze pobierac pozytki i inne dochody z rzeczy . w tych samych granicach moze rozporzadzac rzecza.
Umowa sprzedazy, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiazujaca do przeniesienia wlasnosci rzeczy, co do tozsamosci oznaczonej przenosi wlasnosc na nabywce, chyba, ze przepis szczegolny stanowi inaczej, albo, ze strony postanowily inaczej.
2010-01-10T00:04:29+01:00
Prawo do własności i swobodnego nią dysponowania -Człowiek ma własne prawa
Ta prwa zajmują się organizacje międzynarodowy Czyli ONZ.
prawo do pracy
* prawo do strajku
* prawo do własności i swobodnego nią dysponowania
* prawo do sprawiedliwego sądu
*prawo do zasiłku dla bezrobotnych
* prawo do wypoczynku (przerwa w czasie pracy)
* prawo do nauki (tzn każdy moze się uczyc aby zdobyć wyszktalcenie)
* prawo do równej płacy z równą pracę
* prawo do renty inwalidzkiej
prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej
* prawo do opory przeciwko bezprawnej przemocy, nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji
* prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca
zamieszkania (każdy ma prawo mieszkać tam gdzie sobie kupi ziemie lub mieszkanie.)