Napisz za pomocą symboli matematycznych.
a)suma liczby t i iloczynu liczb y i z
b)iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z
c)różnica potrojonej liczby t i liczby x
d)iloraz iloczynu liczb x,y i z przez liczbę 100
e)suma iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y,z i t
f)iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:03:09+01:00
A) t + (y*z)
b) (x-y) * z
c) 3t - x
d) (x*y*z) : 100
e) (x*y*t) + (y*z*t)
f) (x+y)² : (t² + 10)
2 4 2
2010-01-09T20:06:14+01:00
A) t + (z × y)
b) (x - y) × z
c) 3t - x
d) (x × y × z) ÷ 100
e) (x × y × t) + (y × z × t)
f) (x + y)² ÷ (t² + 10)
1 4 1
2010-01-09T20:06:40+01:00
A)suma liczby t i iloczynu liczb y i z - t+y*z
b)iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z - x*y-z
c)różnica potrojonej liczby t i liczby x t-3x
d)iloraz iloczynu liczb x,y i z przez liczbę 100 x*y*z/100
e)suma iloczynu liczb x,y i t oraz iloczynu liczb y,z i t x*y*t+y*z*t
f)iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10 x*y2/t2/10