Na podstawie danych statycznych zamieszczonych w podręczniku sporządź diiagram kołowy przedstawiający udzieł poszczęgólnych oceanów w ogólnej powierzchni wrzechoceanu.
dane
o.spokojny 49,5 % 100%-360stopni
o.atlantycki 25,4%
o.indyjski 21.1%
o.arktyczny 4.0%
POtzrzebuje obliczeń i ile stopni będzie trzeba zaznaczyć na diagramie
z góry dziękuje;*

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:04:49+01:00
O.spokojny 49,5 % --> 178,2 stopni (49,5 * 3,6)
o.atlantycki 25,4% --> 91,44 stopni (25,4 * 3,6)
o.indyjski 21.1% --> 75,96 stopni (21,1 * 3,6)
o.arktyczny 4.0% --> 14,4 stopni (4 * 3,6)

To w nawiasie to działanie skąd wyszło mi tyle stopni :)
2010-01-09T20:06:28+01:00
Ocean Spokojny:
360° × 0,495 = 178,2° ≈ 178°

Ocean Atlantycki:
360° × 0,254 = 91,44° ≈ 92°

Ocean Indyjski:
360° × 0,211 = 75,96° ≈ 76°

Ocean Arktyczny:
360° × 0,04 = 14,4° ≈ 14°

Napisałam w przybliżeniu dla ułatwienia rysowania tak, żeby suma wyniosła 360°
2010-01-09T20:11:20+01:00
Spokojny:
360*49,5%=178,2 stopni

Atlantycki:
360*25,4%=91,44 stopni

Indyjski:
360*21,1%=75,96% stopni

Arktyczny:
360*4,0%=14,4 stopni

Wykres Sam Robiłem :)