Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł,kupując akcje firm X iY.Po roku inwestycja ta przynniosła 10 procent zysku, przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20 procent , a wartość akcji Y o 20 procent spadła. Ile pieniedzy ulokowała pani Helena w akcjach firmy Y??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:41:30+01:00
X+y=1000
x+20%x+y-20%y=1000+10%×1000
1,2x+0,8y=1100
x+y=1000 - rozwiązujesz układ równań metodą przeciwnych współczynników,drugie równanie mnożysz przez -1,2
-1,2x-1,2y=-1200
1,2x+0,8y=1100 - dodajemy do siebie
-0,4y=-100
y=250zł