Zakwalifikuj opisane poniżej substancje do odpowiedniego szeregu homologicznego oraz podaj ich nazwy:
a) Jestem silnie toksyczną cieczą o charakterystycznym zapachu. Spalam się kopcącym płomieniem. Ulegam reakcjom substytucji i addycji. Można mnie otrzymać w wyniku reakcji polimeryzacji acetylenu.
b) Jestem bezwonnym gazem, spalam się jasnym płomieniem. W moim szeregu homologicznym jestem najprostszym węglowodorem. Ulegam reakcji substytucji.
c) Jestem substancją o dużej aktywności chemicznej - ulegam reakcji addycji. Można mnie otrzymać podczas ogrzewania woreczka foliowego. Jestem monomerem w reakcji polimeryzacji.
d) Ze względu na dużą zawartość węgla spalam się kopcącym płomieniem. W wyniku polimeryzacji moich trzech cząsteczek powstaje benzen

2

Odpowiedzi

2010-01-09T20:20:58+01:00
A) benzen węglowodory aromatyczne
b)metan szereg homologiczny - alkany
c)eten szereg homologiczny - alkeny
d) etyn szereg homologiczny - alkiny
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:59:45+01:00
A)węglowodory aromatyczne-benzen
b)alkany-metan szereg homologiczny
c)alkeny-eten szereg homologiczny -
d)alkiny-etyn szereg homologiczny
Mam nadzieję że pomogłam ;)
1 5 1