Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:12:50+01:00
I ROZBIÓR POLSKI
Po pierwsze porwano króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi.
Następnie nastąpiło podpisanie traktatów, dotyczących pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej nastąpiło w Petersburgu (1772r.).
A potem Polskę podzielono pomiędzy trzech zaborców: Prusy, Rosję i Austrię.

II ROZBIÓR POLSKI
Korzystając z tego, że Stanisław August Poniatowski kapitulował się, król Prus Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus.
Następnie nastąpiły podpisania traktatów świadczących o podziale Polski:
*23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II,
*22 lipca deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją,
*25 września po niemej sesji podpisano traktat z Prusami.

III ROZBIÓR POLSKI
Trzeci rozbiór nastąpił z powodu kryzysu wewnętrznego i ekspansywnych działań mocarstw ościennych, bezpośrednio jednak wynikiem nieudanego powstania kościuszkowskiego i przegranej wojny Polski z Rosją i Prusami.
3 4 3
2010-01-09T20:24:43+01:00
Za panowaniem Sasów kraj pogrążał się w coraz większym upadku. Wyniszczały go wojny, spory wewnętrzne, a przede wszystkim liberum veto, czyli prawo zrywania sejmów głosem jednego szlachcica. Królom polskim od przeszło stu lat nie udawało się na przeprowadzeniu reform. W tym czasie władcy sąsiednich państw Prus, Rosji i Austrii - umacniali swoją władzę i powiększali armię. W ten sposób w 1732 r.- Austria ,Rosja i Prusy zawierają traktat "Trzech Czarnych Orłów" . Później zaczynaj ingerować coraz bardziej w sprawy polskie i dojdzie do I rozbioru Polski w 1772r.

Prusy zabiorą: ujscie Wisły(ale bez gdańska),
Austria: południową Małopolskę z Lwowem i kopalniami soli
Rosja: ziemię białoruskie nad górną Dźwiną i Dnieprem.
4 4 4
  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T20:29:58+01:00
Trzy państwa : Austria Prusy i Rosja podpisały traktat
Austria otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa
Prusy otrzymały Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia
Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego)
Pierwszy rozbiór odbył się w 1772 roku
Król Stanisław August Poniatowski chcąc wyrwać się z pod wpływów Rosji zbliżał się do Austrii i Francji co nie spodobało się królowej rosyjskiej Katarzynie 2 dlatego postanowiła działać
2 4 2