Odpowiedzi

2010-01-09T20:17:20+01:00
A)każda substancja, która wykazuje dwie cechy: immunogenność, czyli zdolność wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej swoistej, oraz antygenowość, czyli zdolność do reagowania z przeciwciałami oraz TCR.
b)otwarty układ naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z płynów ustrojowych – limfa, która bierze swój początek ze śródmiąższowego przesączu znajdującego się w tkankach. Układ naczyń chłonnych połączony jest z układem krążenia krwi. Oprócz układu naczyń chłonnych w skład układu limfatycznego wchodzą także narządy i tkanki limfatyczne. Najważniejszą funkcją układu chłonnego jest obrona przed zakażeniami oraz cyrkulacja płynów ustrojowych.
c)cecha organizmu wyższego, zestaw wszystkich mechanizmów biorących udział w wytworzeniu odpowiedzi odpornościowej. W znaczeniu bardziej ogólnym oznacza zdolność do czynnej i biernej ochrony organizmu przed patogenami.
2010-01-09T20:18:50+01:00
-Antygen-[gr.], substancje rozpoznawane przez limfocyty, indukujące odpowiedź immunologiczną i reagujące z produktami tej odpowiedzi (uczulonymi limfocytami lub/i przeciwciałami); a. własne (np. a. zgodności tkankowej) i obce

LIMFATYCZNY UKŁAD, układ chłonny, układ naczyniowy kręgowców będący uzupełnieniem układu krwionośnego; prowadzi limfę od tkanek w kierunku dosercowym coraz większymi naczyniami, największe uchodzą ostatecznie do żył w pobliżu serca; może zawierać węzły limfatyczne.

ODPORNOŚĆ, med. niewrażliwość na zakażenie; może być wrodzona albo też nabyta czynnie (przez przebycie choroby lub szczepienie) bądź biernie (przez wstrzyknięcie surowicy leczn.).

:)) POZDRAWIAM