Przetłumacz na j.polski:
fat or Slim?
In Western societies,slimness is appreciated as an inicator of beauty,good health and sex appeal.More and more people are conscious of their weight,counnting calories and going on diets.Staying concious of your weight is,hower,a relatively new phenomenon.In the past,when food was scarce and physical work hard,most people were naturally lean.For millions of years of human evolution,there was so little food around that our bodies were not designed to be fat and lose weight

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:19:19+01:00
Gruby czy szczupły?

W społeczeństwach zachodnich, szczupłość jest ceniony jako inicator piękna, dobrego zdrowia i sexappeal. Coraz więcej osób jest świadomych wagi, counnting kalorii i przechodząc na sposób odżywiania. Pobyt świadome swojej wagi, hower, stosunkowo nowym zjawiskiem. W przeszłości, kiedy żywność była uboga, a ciężka praca fizyczna, większość ludzi była naturalnie opadają. Przez miliony lat ewolucji człowieka, było tak mało jedzenia wokół, że nasze ciała nie zostały zaprojektowane do tkanki tłuszczowej i schudnięcia.


1 5 1
2010-01-09T20:25:57+01:00
Gruby czy szczupły?
W społeczeństwach zachodnich, szczupłość jest ceniony jako synonim piękna, zdrowia i wdzięku . Coraz więcej osób jest świadomych swej wagi, liczą więc kalorie i przechodzą na diety.Bycie świadomym swojej wagi jest stosunkowo nowym zjawiskiem. W przeszłości, kiedy żywność była uboga, a praca była ciężką pracą fizyczną, większość ludzi była naturalnie szczupła.Przez miliony lat ewolucji człowieka, było tak mało jedzenia wokół, że nasze ciała nie przyzwyczajały się do tkanki tłuszczowej i chudnięcia.