1. Jak myślisz, powiedzenie ,,w stojącej szklance nic nie ma" jest w pełni słuszne?
2. Dlaczeo latem zapach pieczonego ciasta rozchodzi sie szybciej niż zimą?
3. Dwa kawałki plasteliny przyciśnięte do siebie łączą się, a kawłki cegły nie. Jak to wyjaśnisz?
4. Wyjaśnij dlaczego trudniej jest zmniejszyć objętość cieczy niż gazu?
5. Dlaczego roztopiony tłuszcz np. ,,oczka" w rosole pływają po powierzchni woduy?
6. Cechami ciał stałych są:
7. Jakie zjawisko zachodzi podczas zgrzewania dwóch elementów metalowych w miescu styku tych elementów, powodując trwałe ich połączenie?
8. Największe odległości między cząsteczkami i najmniesze siły międzycząsteczkowe wystepuję w:
9. Dlaczego dana porcja substancji (np.łyżeczka cukru) szybciej rozpuszcza się w wodzie gorącej niż w zimnej?
10. W temperaturze pokojowej w stanie ciekłym występuję:
11. Jaką cechę ciała wykorzystujemy podczas pisania kredą po tablicy szkolnej?
12. Substance składającą się z jednakowych atomów nazywamy:
13. Dlaczego nie można ponownie połączyć ze sobą części rozbitego dzbana przez dociśnięcie do siebie kawałków tego dzbana?
14. Dlaczego mało napompowana piłka do siatkówki gorzej się odbija? Jakie cecha piłki o tym decydują?
15. Substabcje, której cząsteczki zbudowane są z różnych atomów nazywamy:
16. Dlaczego mieszanina wody i denaturatu zajmuje mniejszą objętość niż wynosi łączna objętość obu tych cieczy przed ich zmieszaniem?
17. Jaka cecha gliny wykorzystywana jest podczas wykonywania garnków na kole garncarskim?
18. Jakich sybstancji użył byś do sporządzenia rotworu?
19. Jakie zjawisko wykorzystywano do budowy termometru?
20. Kiedy jest łatwiej rozwiązywać zawiązany węzeł na sznurku: przed czy po zanorzeniu go w wodzie?
21. Materią nazywamy?
22. Model cząsteczkowej budowy ciała stałego?
23. Monokryształem nazywamy?
24. Na tablicy piszemy kredą, na kartce - ołowkiem. Jaką wspólną własność kredy i grafitu wykorzystujemy w tym porządku?
25. Naczynie wypełniono po brzegi wodą. Dlaczego podczas ogrzewania woda wylewa się z naczynia?
26. ---
27. Patyk pływa po powierzchni stawu. Co możesz powiedzieć o gęstośći drewna w porównaniu z gęstością wody?
28. Polikryształem nazywamy?
29. Sprężyny wykonuje się ze stalowego drutu. Dlaczego nie wykonuje się ich z miedzianego drutu?
30. Surowemu ciastu przy ugniataniu można nadawać rózne kształty.Jaką własność ma surowe ciasto?
31. Wymień dwa procesy fizyczne.
32. Wymień dwa zjawiska fizyczne.
33. Wymień stany skupienia substancji.
34. Zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji nazywamy:
35. W którym stanie skupienia gęstość wody jest największa?
36. Jak można przedstawić budowę cząsteczkową gazu.
37. Do sporządzenia mieszaniny użył bym?
38. Dętkę samochodową napełnia się powietrzem. Jaką własność powietrza się wtedy wykorzystuje?
39. Co w fizyce rozumiemy podn pojęciem substancja?
40. Co to są krzyształy?
41. Co to są atomy?
42. Co to jest ciało fizyczne?
43. Co stałoby się z butelką wody mineralnej pozostawionej na długi czas w zamrażalniku lodówki?
44. W ilu stanach skupienia w przyrodzie występują substancje?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:48:08+01:00
1. Nie jest w pełni słuszne, gdyż jeżeli nie chodzi o szklankę w próżni to jest w niej powietrze.
2. Ponieważ woń rozchodzi się tym szybciej, im cieplejsza jest temperatura powietrza.
3. Bo mają właściwości lepiące.
4. Ponieważ cząsteczki cieczy są ciaśniej ułożone i trudniej je sprężyć.
5. Ponieważ mają mniejszą gęstość od wody.
6. Cechami ciał stałych są: regularne ułożenie cząsteczek w strukturze wewnętrznej, twarość, mała sprężystość.
7. Topnięcie.
8. Gazach.
9. Gdyż gęstość powietrza jest mniejsza.
10. Woda.
11. Warstwowa struktura wewnętrzna.
12. Pierwiastkami.
13. Gdyż nie mają one właściwości lepiących.
14. Decyduje o tym jej naprężenie.
15. Związkami chemicznymi.
16. Ponieważ zachodzi dyfuzja pomiędzy cząsteczkami.
17. Plastyczność.
18. Wody i innej substancji rozpuszczalnej w wodzie.
19. Krzepnięcie rtęci.
20. Po zanurzeniu.
21. Ciała fizyczne posiadające masę.
22. Jest regularny.
23. Materię będącą w całości kryształem w naturalnej postaci.
24. Wewnętrzną strukturę cząsteczek.
25. Ponieważ zaczyna zmieniać się jej gęstość.
26. ---
27. Drewno ma mniejszą gęstość niż woda.
28. Polikryształem nazywamy materię wielu zlepionych monokryształów.
29. Ponieważ miedź jest zbyt plastyczna.
30. Plastycznosć.
31. Zginanie kartki papieru, szlifowanie drewna.
32. Topnienie lodu, krzepnięcie rtęci.
33. Stały, ciekły, gazowy.
34. Dyfuzją.
35. Ciekłym.
36. Losowe narysowanie umownych kropek w dużych odległościach.
37. Dwóch substancji chemicznych.
38. Przybieranie różnorodnych kształtów.
39. Materia posiadająca masę spoczynkową.
40. To ciała stałe charakteryzujące się wewnętrzną strukturą periodyczną.
41. Najmniejsze składniki materii, zachowujące jej właściwości chemiczne i fizyczne.
42. Jest to materia posiadająca masę.
43. Rozsadziłoby ją.
44. W trzech.
9 4 9