Odpowiedzi

2010-01-09T20:32:30+01:00
MC=12u mH=1u

etan: C₂H₆
m C₂H₆=2*12+6*1=30u
%c=(2*12*100%)/30=80%

Propan:C₃H₈
m C₃H₈=3*12+8*1=44u
%C=(3*12*100%)/44=81,8%

Większa zawartość węgla jest w propanie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:32:43+01:00
Etan C₂H₆
M molowa etanu = 2*12+6*1=24+6=30
M molowa węgla w etanie =2*12=24
30g----100%
24g------ x(%)
x=24*100/30
x=80%
propan C₃H₈
M molowa propanu = 3*12+8*1=36+8=44
M molowa węgla w propanie = 3*12=36
44g-----100%
36g-----x(%)
x=36*100/44
x=81,9%
Większa jest w propanie.
2010-01-09T20:36:25+01:00
C₂H₆ = 12×2+1×6=30
100%-30 OBLICZENIA ETANU
X - 24 Masa Węgla
X=2400÷30=80%

C₃H₈ = 36 +8=44
100% - 44
X - 36 OBLICZENIA PROPANU
X=3600÷44=82%