Podaj wartość funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego alfa,jeżeli przyprostoątna leżaca przy kącie prostym ma dlugość 3 cm,a przeciwprostokątna ma dlugość 7 cm.Wykonaj odpowiedni rysunek.
-Zapisz ogólną postać liczby naturalnej,która jest podzielna przez 2i3
-zapisz ogolną postać liczby naturalnej,ktora przy dzieleniu przez 5 daje resztę 1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:35:42+01:00
1. a = 3
x = ?
c = 7

x² = 7² - 3²
x² = 49 - 9
x² = 40 / √
x = √40 = 2√10 cm

sinα = 3/7
cosα = 2√10/7
tgα = 3/2√10 (trzeba usunąć niewymierność z mianownika)
3/2√10 * 2√10/2√10 = 6√10/40 = 3√10/20
ctgα = 2√10/3


2. x = 6k, gdzie k∈N
3. y = 5m + 1, gdzie m∈N