Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:26:20+01:00
Unia jest to umowa międzynarodowa (np. unia realna) lub związek państw (np. Unia Europejska).
dzięki!!!!!!!!!!!!
bardzo pomogłaś:)
2010-01-09T20:26:25+01:00
Unia to nie są Stany Zjednoczone
Europy ani superpaństwo ze stolicą w Brukseli.
Jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie
piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii – w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.
2 1 2
2010-01-09T20:53:39+01:00
Unia - dobrowolny związek państw opierający się na wzajemnych korzyściach

miałam to na lekcji Historii
4 4 4