Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:49:01+01:00
1Pożar
2opatRunek
3podZiemne
4kilotonY
5maSka
6stoPien
7izOlacyjna
8Szarpana
9Opady
10Broń
11Iperyt
12baktErie
13raNny
14fIltracyjne
15rElanium
16 izOlacyjne
17 Biologiczna
18Rażenia
19Odzież
20buNkier
21syreNy
22Eksplozja

1 Niekontrolowany ogień
2 na ranę
3 schrony
4 podstawowa jednostka miary mocy wybuchu
5 Gazowa
6 trzeci ... oparzenia
7 Rodzaj maski; taśma
8 rodzaj rany, zadanej np przy uzyciu tepego przedmiotu
9 deszczu; mogace prowadzic do powodzi
10 np biologiczna lub chemiczna
11 uzyty w bitwie pod Ypres
12 w broni biologicznej
13 czlowiek ktory odniosl obrazenia
14 jeden z rodzajow maski gazowej
15 silny srodek uspakajajacy z Indywidualnego pakietu radiochemicznego
16 drugi rodzaj masek gazowych
17 Broń zawierajaca np. wirusy, bakterie, riketsje
18 pole lub siła
19 ochronna
20 inaczej schron
21 alarmowe: w wozie strazackim
22 inaczej wybuchDuze litery to litery z wyrazu PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE w haslach
POZDRAWIAM
21 4 21