Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T20:59:10+01:00
A) etanianu etylu
CH₃COOC₂H₅ + 5 O₂ → 4 CO₂ + 4 H₂O

b)stearynianu butylu
C₁₇H₃₅COOC₄H₉ + 32 O₂ → 22 CO₂ + 22 H₂O

c)metanianu metylu
HCOOCH₃ + 2 O₂ → 2 CO₂ + 2 H₂O

d)stearynianu propylu
2 C₁₇H₃₅COOC₃H₇ + 61 O₂ → 42 CO₂ + 42 H₂O

e)butanianu metylu
2 C₃H₇COOCH₃ +13 O₂ → 10 CO₂ + 10 H₂O

f)oleinianu pentylu
C₁₇H₃₃COOC₅H₁₁ + 33 O₂ → 23 CO₂ + 22 H₂O

164 4 164