Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T07:59:31+01:00
"Nie-Boska komedia"
Utwór ten składa się z dwóch części,w których rozgrywa się dramat rodzinny i dramat społeczny.Obie te części powiązane są osobą hrabiego Henryka.
Henryk to postac,która nie potrafi odróżnic dobra od zła,nie myśli o rodzinie.Druga częśc czyli dramat społeczny ukazuje konflikt między arystokracją a demokracją.Arystokracja to ludzie pozbawieni poczucia honoru,tchórze(wyjątkiem jest hrabia Henryk),są ślepo oddani swym przywódcom,rządni zemsty.
"Dziady "cz.III
Głównym problemem w utworze jest cierpienie narodu polskiego,jak również problem moralny,w którym to człowiek walczy o zbawienie nie tylko swoje,lecz także ojczyzny i rodaków.Ukazany jest tu plan,który pozwoli wyzwolic się narodowi polskiemu spod niewoli zaborców,a jedyną drogą jest droga męki i cierpienia.
"Kordian"
Jest utworem który podejmuje próbę rozliczenia pokolenia z wartości moralnych i politycznych.
Główny bohater to postac dynamiczna,która rozwija się i dorasta .Początkowo wrażliwy rozmarzony,nie znający swego miejsca w świecie,dojrzewa,konfrontacji poddane zostają jego młodzieńcze ideały z rzeczywistością.Jako dorosły odnajduje cel ,którym jest walka o wolnosc i niepodległośc narodu.
"Giaur"
Jest to przede wszystkim bunt przeciwko moralnym i społecznym normom,a główny bohater to samotnik,który walczy z otaczającą go rzeczywistością,jest postacią tajemniczą.Gdy popełnia zbrodnię,ukojenie może przynieśc jedynie śmierc.
"Cierpienia młodego Wertera"
Głównym wątkiem jest nieszczęśliwa miłośc,a świat widziany oczyma bohatera,to świat własnych marzeń,niechęc do norm moralnych i obyczajowych,niezdecydowanie.
Werter dąży do samozagłady,nie widzi sensu życia.
"Konrad Wallenrod"
Konflikt moralno-etyczny jest głównym tematem utworu.Dla dobra ojczyzny główny bohater poświeca swoje szczęście osobiste i szczęście ukochanej kobiety.
Jednak wybierze ojczyznę,honor jest dla niego sprawą nadrzędną,lecz gdy skazuje swoich ludzi na śmierc,sam popełnia samobójstwo.

Jak więc widac w wielu utworach poruszana jest problematyka moralna,patriotyczna,jak również miłośc i wszelkie zawiłości z nią związane.
7 5 7