Odpowiedzi

2010-01-09T21:21:53+01:00
60 g w 20 * rozpuścimy a jeżeli ogrzejemy roztwór trzymamy roztwór nienasycony
2010-01-09T21:27:56+01:00
Ile gramów azotanu(V) ołowiu(II) Pb(NO3)2 rozpuszczono w 100 g wody, w temperaturze 20°C, jeśli otrzymano roztwór nasycony? Co się stanie, gdy ten roztwór ogrzeje się do 40°C ?

Ja rozwiązałabym to zadanie korzystając z wykresu rozpuszczalności wybranych soli w wodzi w zależności od temperatury znajdującego się na końcu podręczników do chemii.
Należy zamienić temperaturę w stopniach na kelwiny 20°=20+273=293K 40°+273=313K
Z wykresu rozpuszczalności wynika, że w 100g wody w tem. 293K rozpuści się 55g azotanu ołowiu. Gdy ogrzejemy do 313K to otrzymamy roztwór nienasycony. W tej temperaturze rozpuści się 71g azotany ołowiu.
Nie jestem 100% pewna, czy o to chodziło. Jeżeli nie, to pisz. Pozdrawiam.