Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-09T21:00:28+01:00
Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.

Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy powszechne. Dla ich potrzeb wyróżnia się ludność:

* zamieszkałą (de iure) – tj. osoby stale przebywające w danym miejscu lub w nim zameldowane (nawet jeśli w danym momencie są nieobecne)
* obecną (de facto) – tj. osoby zastane w danym miejscu, nawet jeśli ich pobyt jest chwilowy.

Istotnym jest ustalenie liczby ludności w określonym wybranym momencie (np. stan na dzień 31 XII). Z oczywistych względów badanie spisowe nie może odbyć się jednocześnie na całym badanym terenie, dlatego pyta się o stan, który miał miejsce w określonym dniu.

W okresach międzyspisowych informacji o liczbie ludności dostarcza ewidencja bieżąca, prowadzona przez odpowiednie urzędy, lub oblicza się ją przy użyciu metod statystycznych i in.

Liczba ludności zmienia się nie tylko w dłuższych okresach, ale i sezonowo (np. w okresie urlopów) czy dobowych (centra dużych miast, tzn. city, wyludniające się po godzinach pracy) – wiąże się to ze zjawiskiem migracji ludności.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:13:51+01:00
Wystepuja dwa stosunki miedzy populacjami
Antagonistyczne-populacja jednego gatunku dziala na niekorzysc drugiego
naleza do nich
a.drapieznictwoo-jeden gatunek zwierzecy poluje na drugi potem zabija go i zjada
b.pasozytnictwo-mijescem bytowania pasozyta jest inny organizm zywy
c.konkurencja-jeden gatunek zamieszkuje nisze ekologiczna gdy jest inaczej konkuruja ze soba o pokarm swiatlo itp
nieantagonistyczne-populacja jednego gatunku korzystnie wpywa na drugi naleza do nich
a.mutualizm-wspolzycie 2 organizmow korzystne dla obu stron
np termity-orzeski
b.komensalizm-wspozycie 2organizmow korzystne dla jednego dla drugiego obojetne
np lew-chiena
c.protokooperacja-wspolzycie dwoch organizmow korzystne dla obu stron ale niekoniecznie np hipopotam-bakojady


obeg materii w ekosystemie jest zamkniety
materia krazy miedzy biocenoza i jej biotopem i wtedy mowimy o obiegu materii w ekosystemie