Odpowiedzi

2013-04-04T08:01:17+02:00

Konferencja w Jałcie

 

                W lutym 1945 r., gdy alianci zachodni przekroczyli już Ren, a na wschodzie armia sowiecka docierała do Odry, Wielka Trójka spotkała się w Jałcie na Krymie, by ostatecznie rozstrzygnąć los Niemiec i rozważyć  inne sporne problemy dotyczące powojennej organizacji  świata. Podjęto m. In. następujące  decyzje:

 

1.       Dotyczące Niemiec:

 

*Podział terytorium Rzeszy na strefy okupacyjne związku Sowieckiego, Stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, z możliwością wydzielenia strefy dla Francji.

 

*W Niemczech miano dokonać tzw. czterech „d”:

 

- demilitaryzacja, czyli likwidacja niemieckiej armii i przemysłu zbrojeniowego;

 

- defaszyzacja, czyli likwidacja  NSDAP, SS, osądzenie zbrodniarzy wojennych;

 

 - demokratyzacja, czyli wprowadzenie ustroju wielopartyjnego i zapewnienie wolności obywatelskich;

 

- dekartelizacja, czyli podział wielkich przedsiębiorstw, które wspierały militarny wysiłek Trzeciej Rzeszy (postulat niezrealizowany).

 

2.     Wszystkie państwa świata miały nadal współpracować w celu utrzymania pokoju na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych  (ONZ).

 

3.      Polska i inne kraje środkowo- wschodniej Europy pozostały w strefie wpływów związku Sowieckiego. Stalin obiecał jednak przeprowadzenie w tych krajach wolnych wyborów i dopuszczenie innych sił politycznych poza komunistami do swobodnego działania (obietnica zrealizowana w 1989 r.).

 

4.       Wschodnią granicą Polski miała być linia Curzona. Polska ma otrzymać znaczne nabytki kosztem Niemiec nad Odrą i Bałtykiem. Ludność niemiecka ma być z przekazanych Polsce terenów wysiedlona (zresztą w większości już uciekła przed nadciągającą armią sowiecką).

 

Konferencja w Poczdamie

 

                Po zakończeniu działań wojennych w Europie odbyła się kolejna konferencja przywódców antyfaszystowskiej koalicji w Poczdamie koło Berlina na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. przy konferencyjnym stole zasiadła Wielka Trójka w zmienionym składzie. Zmarłego Roosevelta zastąpił nowy prezydent Stanów zjednoczonych, Harry Truman. W trakcie konferencji odbyły się wybory w Wielkiej Brytanii, które Churchill przegrał i ustąpił miejsca Clementowi Attlee. Jedynie Stalin wciąż pozostawał wodzem Związku Sowieckiego. 

 

                 W Poczdamie potwierdzono i uzupełniono decyzje z Jałty. W sprawie zachodniej granicy Polski sprecyzowano, że będzie ona przebiegać na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dokonano ustaleń mających przyśpieszyć wspólne zwycięstwo nad Japonią.