Bardzo proszę o pomoc:

1)Wyznacz wszystkie wartości rzeczywiste m, dla których wykres równania:
(|m+1|-3)x-my=6
jest prostą równoległą do osi OX


2)Wyznacz wszystkie wartości rzeczywiste k, dla których wykres równania:
-mx+(3-|m-4|)y=2
jest prostą równoległą do osi OY

1

Odpowiedzi

2009-09-23T14:33:39+02:00
1)Wyznacz wszystkie wartości rzeczywiste m, dla których wykres równania:
(|m+1|-3)x-my=6
jest prostą równoległą do osi OX

musi więc miec wzór:
y=b, czyli a=0 we wzorze prostej y=ax+b
czyli (|m+1|-3)x-my=6
my=(Im+1I-3)x-6 /m

y=(Im+1I-3)/m x- 6/m
m nie równe 0 i Im+1I-3=0
Im+1I=3, czyli m=2 lub m=-4

2)Wyznacz wszystkie wartości rzeczywiste k, dla których wykres równania:
-mx+(3-|m-4|)y=2
jest prostą równoległą do osi OY

współczynnik przy y musi byc =0
(3-|m-4|)=0
|m-4|=3
m=1 lub m=7
3 5 3