Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:23:34+01:00
Naturalne jest to ze na naszej planecie wystepują różnego rodzaju zanieczyszczenia. Są one ludziom bardzo znane lub nigdy o nich nie słyszeli. Wielu z nas nie przejmuje się tym że różnego rodzaju opary są dla naszej planety bardzo niebezpieczne. Do pomocy naszej planecie mogą przyczynić się wszyscy ludzie
Kwaśny deszcz jest to opad atmosferyczny. zawiera on kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych. Kwaśne opady stanowią zagrożenie dla życia ludzi i powodują degradację środowiska.W rejonach, gdzie środowisko naturalne jest silnie skażone, wdychamy mieszaninę gazów takich jak dwutlenek siarki i tlenki azotu, które szkodzą naszym płucom. Odnosi się to do ludzi żyjących w pobliżu elektrowni opalanej węglem. Rośliny także mogą chorować na skutek działania dwutlenku siarki lub kwasu siarkowego. Wówczas rosną wolniej i łatwiej ulegają uszkodzeniom.
Kwasne deszcze nie są najniebezpieczniejszymi efektami na ziemi, ale też nie powinniśmy o nich zapominać. Pewne jest że one samemogłyby zniszczyć naszą planetę. lUdzie powinni perzyczynić się do tego aby naszej planecie onenie zagrażały przez mniejsze ilosci fabryk, itp.
7 4 7