1. W stopach magnezu z cyną może występować międzymetaliczny związek Mg2Sn. W jakim stosunku masowym należy stopić magnez z cyną, aby otrzymać stop o składzie: 80% masy - związek i 20% masy - magnez?
2. Suche powietrze przy powierzchni ziemi zawiera około 0,03% objętościowych CO2. Gęstość CO2 wynosi 1,98g/dm3. w jednym dm3 powietrza znajduje się:
dam punkty za chociaż jedno... !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T21:55:55+01:00
Zad nr 1.

te 80% to Mg2Sn
czyli de facto 80g
to xg odpowiada masie molowej Sn
80g - 170g/mol
xg - 118,7g/mol
xg= 56g Sn
reszta to magnez
wiec wychodzi 56g Sn, 44 g Mg
czyli jak14:11

Zad nr 2.
I sposób
W 1 dm^3 powietrza jest 0,03% objętości CO2, więc jest 0,03 dm^3 CO2. Gęstość CO2 wynosi 1,98g/dm^3, zatem ze wzoru:
d=m/V. gdzie d=gęstość, m=masa, V=objętość
mamy:
m = d * V = 1,98g/dm^3 * 0,03dm^3 = 0,0594 g CO2
Masa molowa CO2 wynosi:
M=12g/mol + 2 * 16g/mol=44g/mol
zatem ze wzoru n=m/M, gdzie n=liczba moli, m=masa, M=masa molowa,
mamy:
n = 0,0594 g / (44 g/mol) = 0,00135 g CO2

II sposób

z proporcji

22,4 dm co2 zawiera 6,02*10 do 23 czasteczek CO2
0,000dm3 CO2-x
po wyliczeniu
x≈8*10²³