Odpowiedzi

2010-01-09T21:18:09+01:00
Praca W = F. *s.
s - droga,
F - siłaMoc - W/t
w- praca
t- czas
Energia kinetyczna Ek = (m *v^2)/2
m - masa ciała
v - prędkość ciała
(teoria - energia kinetyczna)


Energia potencjalna ciężkości.

Epot_ciezk = m . g . h


m - masa ciała
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokość, na jakiej znajduje się ciało

2010-01-09T21:18:36+01:00
U=V1-V2

U-napięcie
V1,2-potencjały

I=q/t

I-natężenie
q-ładunek
t-czas

R=U/I
lub
R=ρ*l/s

R-opór elektryczny (rezystancja)
ρ (ro) - opór właściwy
l-długość przewodnika
s-pole przekroju przewodnika

W=U*q
lub
W=U*I*t

W-praca
U-napięcie
I-natężenie
t-czas

P=W/t
lub
P=U*I

P-moc
W-praca
t-czas
U-napięcie
I-natężenie

Eel=W

Eel-energia elektryczna
W-praca
2010-01-09T21:25:07+01:00
Wzór na
a)moc
P=w/t
b)Praca
W=F*s
c)Energia potencjalna
Ep=m*g*h
d)energia kinetyczna
Ek=m*v2/2
e)warunek równowagi dźwigni
F1 * r1 = F2 * r2